nynw.net
当前位置:首页 >> x÷8=7.2解方程 >>

x÷8=7.2解方程

x÷2/7=8/21 x=8/21×7/2=4/3 或: x÷7/2=21/8 x=21/8× 2/7=3/4

X÷6=7.2解方程 解: x=7.2×6 x=43.2

x÷8=7.2 x=7.2x8 x=57.6

x÷9=7.2解方程 解:原方程即: x÷9=7.2 x=9*7.2 x=64.8 把x=64.8代入原方程检验, 64.8÷9 =7.2

x/8=7.2x=7.2×8 =57.6

x÷8=7.2 x=7.2×8 x=57.6

x÷14=7.2 x=7.2x14 x=100.8

(1)1.8x=7.20.8 7.2x=1.8×0.8 7.2x÷7.2=1.44÷7.2 x=0.2;(2)16:0.8=x:48 0.8x=16×48 0.8x÷0.8=8÷0.8 x=10;(3)7(x-8)=11x-156 7x-56=11x-156 7x-56+156=11x-156+156 7x+100-7x=11x-7x 100÷4=4x÷4 x=25.

解:8x-16=2x+14 8x-2x=14+16 x=30÷6 x=5

(1)3.6x-2.8x=7.2 0.8x=7.2 0.8x÷0.8=7.2÷0.8 x=9;(2)3.6x÷2=21.6 3.6x÷2×2=21.6×2 3.6x=43.2 3.6x÷3.6=43.2÷3.6 x=12;(3)2.7x+3.1x=14.5 5.8x=14.5 5.8x÷5.8=14.5÷5.8 x=2.5;(4)2.2x-1=10 2.2x-1+1=10+1 2.2x=11 2.2x÷2.2=11÷2.2 x=5.

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.nynw.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com