nynw.net
当前位置:首页 >> 9,1,10,8凑24点 >>

9,1,10,8凑24点

1,9,9,8按照正常24点计算规则是没有办法凑出24点的

1: 8 - (7 - 9) × 8 2: 8 - ((7 - 9) × 8) 3: 8 - (8 × (7 - 9)) 4: 8 - 8 ×(7 - 9) 5: 8 + (8 × (9 - 7)) 6: 8 + 8 ×(9 - 7) 7: 8 + (9 - 7) × 8 8: 8 + ((9 - 7) × 8) 9: (8 × (9 - 7)) + 8 10: 8 × (9 - 7) + 8 11: (9 - 7) × 8 + 8 12: ((9 ...

该组数无解

傻B,小学生都会的,5+9+10=24 不是吗?

先回答7.8.9.10.很好算的.9/(10-7)*8=24. 2.9.9.10.我在想想.

9 9 8 1 凑成24点,示例如下: 9÷根号9×8×1=249÷根号9×8×1 =9÷3×8×1 =3×8 =24

(5+9-8)*4 (5+(9-8))*4 ((5+9)-8)*4 8+(9-5)*4 8+((9-5)*4) (9+5-8)*4 (9+(5-8))*4 ((9+5)-8)*4 8+4*(9-5) 8+(4*(9-5)) (5-8+9)*4 ((5-8)+9)*4 (9-8+5)*4 ((9-8)+5)*4 (5-(8-9))*4 8-(5-9)*4 8-((5-9)*4) (9-(8-5))*4 (9-5)*4+8 ((9-5)*4)+8 8-4...

都为红桃的 A+J+2+10=-24 3+9+4+8=-24 都为黑桃 A+J+2+10=24 3+9+4+8=24 都为方块的 A+J+2+10=-24 3+9+4+8=-24 都为梅花桃 A+J+2+10=24 3+9+4+8=24 红桃6+7+方块6+5=-24 黑桃6+7+梅花6+5=24 黑桃K+红桃K+红桃Q+方块Q=-24 梅花K+方块K+梅花Q+黑桃...

这题有18种算法 [﹙8+4﹚-9]×8 [﹙8-9﹚+4]×8 8×[4-﹙9-8﹚] [8+﹙4-9﹚]×8 [﹙4-9﹚+8]×8 8×[4+﹙8-9﹚] 8×[﹙4-9﹚+8] 8×[﹙8-9﹚+4] 8×[﹙8+4﹚-9] [8-﹙9-4﹚]×8 [﹙4+8﹚-9]×8 8×[8-﹙9-4﹚] 8×[﹙4+8﹚-9] [4-...

1. [4+﹙1+9﹚]+10 2. [﹙1+4﹚+9]+10 3. ﹙10+9﹚+﹙4+1﹚

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.nynw.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com