nynw.net
当前位置:首页 >> 7.8÷1.5x=2.6解方程 >>

7.8÷1.5x=2.6解方程

解: 1.5x=7.8÷2.6(∵除数=被除数÷商) 1.5x=3 x=3÷1.5 x=2

X=1.3 x=46.8

x÷2/7=8/21 x=8/21×7/2=4/3 或: x÷7/2=21/8 x=21/8× 2/7=3/4

(1)8X-3.4X=9.2, 4.6x=9.2, 4.6x÷4.6=9.2÷4.6, x=2;(2)X÷2.4=62.4,X÷2.4×2.4=62.4×2.4, x=149.76;(3)X-0.95X=1.5, 0.05x=1.5, 0.05x÷0.05=1.5÷0.05, x=30; 检验:方程的左边=30-30×0.95=30-28.5=1.5=方程的右边,所以x=30是方...

6.5➖xfengyu

(1)6.7+3x=8.2, 6.7+3x-6.7=8.2-6.7, 3x÷3=1.5÷3, x=0.5;(2)1.8x-9.2=8.8, 1.8x-9.2+9.2=8.8+9.2, 1.8x÷1.8=18÷1.8, x=10;(3)4.3x-1.8x=97.5, 2.5x=97.5, 2.5x÷2.5=97.5÷2.5, x=39.

(1)2x+0.82﹦8.2 2x+0.82+0.82﹦8.2+0.82 2x=9.02 2x÷2=9.02÷2 x=4.51;(2)3+0.5x﹦7 3+0.5x-3﹦7-3 0.5x=4 0.5x÷0.5=4÷0.5 x=8;(3)7.8÷x﹦2.6 7.8÷x×x﹦2.6×x 7.8=2.6x 7.8÷2.6=2.6x÷2.6 x=3;(4)80x÷4﹦12 80x÷4×4﹦12×4 80x﹦48 80x...

3x+2x=17 5x=17. x=3.4 5.4+0.6x=7.8 0.6x=2.4 .x=4 2x+1/3=1/2 2x=1/6 x=1/12 3x+1.5=4.5 3x=3 x=1 6+3x=36 3x=30 x=10 1+0.4x=3.6 0.4x=2.6 x=6.5

①8/9 × 15/36 + 1/27 ②3/7× 15/36 + 1/27 ③ 8/9× 49/9 - 4/3 ④12× 5/6 – 2/9 ×3 ⑤8× 5/4 + 1/4 ⑥6÷ 3/8 – 3/8 ÷6 ⑦4/7 × 5/9 + 3/7 × 5/9 ⑧6 ×( 1/2 + 2/3 ) ⑨5/2 -( 3/2 + 4/5 ) ⑩8 × 4/5 + 8 × 11/5 117/8 + ( 1/8 + 1/9 ) 121 × 5/6 – ...

【1】1.4×7+x=12.8 x=12.8-9.8; x=3; 【2】(6+3x)÷4=9; 6+3x=36; 3x=30; x=10; 【3】5分之2x+2分之1=24分之19 2x/5=19/24-12/24; 2x/5=7/24; x=35/48; 【4】18÷4x-3=9(有补充!) 18÷4x=12; 4x=18/12; 4x=3/2; x=3/8; 【5】3.4+9.8=1.4+9x 9x...

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.nynw.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com