nynw.net
当前位置:首页 >> 7 8 9 10 24点怎么算 >>

7 8 9 10 24点怎么算

用7,8,9,10算24点,共有8种算法。 1、﹙9×8﹚÷﹙10-7﹚=24 2、[8÷﹙10-7﹚]×9=24 3、9÷[﹙10-7﹚÷8]=24 4、8×[9÷﹙10-7﹚]=24 5、9×[8÷﹙10-7﹚]=24 6、[9÷﹙10-7﹚]×8=24 7、8÷[﹙10-7﹚÷9]=24 8、﹙8×9﹚÷﹙10-7﹚=24 24点游戏规则...

1: 8 × (9 ÷ (10 - 7)) 2: 8 × 9 ÷(10 - 7) 3: (8 × 9) ÷ (10 - 7) 4: (8 ÷ (10 - 7)) × 9 5: 8 ÷ (10 - 7) × 9 6: 8 ÷ ((10 - 7) ÷ 9) 7: 9 × (8 ÷ (10 - 7)) 8: 9 × 8 ÷(10 - 7) 9: (9 × 8) ÷ (10 - 7) 10: (9 ÷ (10 - 7)) × 8 11: 9 ÷ (10 - ...

大致有如下可能: 8 × (9 ÷ (10 - 7)) 8 × 9 ÷(10 - 7) (8 × 9) ÷ (10 - 7) (8 ÷ (10 - 7)) × 9 8 ÷ (10 - 7) × 9 8 ÷ ((10 - 7) ÷ 9) (9 × 8) ÷ (10 - 7) (9 ÷ (10 - 7)) × 8 9 ÷ (10 - 7) × 8 9 ÷ ((10 - 7) ÷ 8) 9 × (8 ÷ (10 - 7)) 9 × 8 ÷(...

9 ÷ (10-7)x 8 = 24

8×9÷(10-7)=24

1. ﹙9×8﹚÷﹙10-7﹚ 2. [8÷﹙10-7﹚]×9 3. 9÷[﹙10-7﹚÷8]

3 3 7 7,(3+3÷7)×7=24 2 5 7 8, (2×5-7)×8=24 9 2 5 7,5×7-2-9=24 6 3 6 10,没法算 3 5 5 10,(10÷5+5-3)!=24 2 5 8 8,5×8-2×8=24 6 2 2 5,6×(5-2÷2)=24 10 10 10 10,没法算

3697

8 × (9 - 2 - 4)=24 (9 - 1) × (10 - 7)=24

有以下几种算法: 1、3+5+7+9=24 2、5*9-3*7=24 3、(7-5)*(3+9)=24 24点游戏: 拿一副牌,抽去大小王后(初练也可以把J/Q/K也拿去),剩下1~10这40张牌(以下用1代替A)。任意抽取4张牌(称为牌组),用加、减、乘、除(可加括号)把牌面上的数算成...

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.nynw.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com