nynw.net
当前位置:首页 >> 5÷4x=5解方程 >>

5÷4x=5解方程

2/5÷1/4x=7/5 解:8/5x=7/5 x=8/5÷7/5 x=8/7

(4x-3.5)×5=26.5解方程,急用!!! 4x-3.5=26.5÷5 4x-3.5=5.3 4x=3.5+5.3 4x=8.8 x=2.2

(1)5(x-3.5)=26.5, 5(x-3.5)÷5=26.5÷5, x-3.5=5.3, x-3.5+3.5=5.3+3.5, x=8.8;(2)4x-2.4×4=25.6, 4x-9.6=25.6, 4x-9.6+9.6=25.6+9.6, 4x=35.2, 4x÷4=35.2÷4, x=8.8;(3)(x-6)÷4=8, (x-6)÷4×4=8×4, x-6=32, x-6+6=32+...

17.5 4x=27.5的解方程怎么写 17.5 4x=27.5 x=27.5÷17.5 4 x=1.57

请采纳

x+2.4x=5.1 3.4x=5.1 x=5.1÷3.4 x=1.5

(1)5x+8=39.5, 5x+8-8=39.5-8, 5x=31.5, 5x÷5=31.5÷5, x=6.3;(2)4x-2x=49, 2x=49, 2x÷2=49÷2, x=24.5;(3)4m-7=81, 4m-7+7=81+7, 4m=88, 4m÷4=88÷4, m=22;(4)x+5x=63, 6x=63, 6x÷6=63÷6, x=10.5;(5)a-56=204, a-56+...

5/6x=4/9 x=4/9÷5/6 x=8/15 x÷3/8=5/6 x=5/6×3/8 x=5/16 2+1/4x=5 1/4x=3 x=12

5x-4x6=43.5 5x-24=43.5 5x=43.5+24 5x=67.5 x=67.5÷5 x=13.5 中间过程可以适当省略,要记得写解哦

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.nynw.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com