nynw.net
当前位置:首页 >> 5 8 9 10算24点 只能用四则运算 >>

5 8 9 10算24点 只能用四则运算

【5,8,9,10】共有0种算法

只用加减乘除无解,用其他函数方式则可,如: 10÷5=2,9开2次方=3,3×8=24 又如:(5!÷10-9)×8=24

你好,你的这4个数字是不能列式计算得24的,所以此题无解,请采纳!

8/((8-5)/9) (8/(8-5))*9 (8*(9-5))-8 8*(9/(8-5)) (8*9)/(8-5) 8/((8-5)/9) (8/(8-5))*9 (8*(9-5))-8 8*(9/(8-5)) (8*9)/(8-5) ((9-5)*8)-8 ((9-5)*8)-8 9/((8-5)/8) (9/(8-5))*8 9*(8/(8-5)) (9*8)/(8-5) 9/((8-5)/8) (9/(8-5))*8 9*(8/(8-5))...

4×(9-8+5)

不能用常规方法算!

5X5十8一9=24

你好! 用1,5,8,9算24点,共有13种算法。 [9-﹙5+1﹚]×8 ﹙5-8﹚×﹙1-9﹚ [9-﹙1+5﹚]×8 ﹙8-5﹚×﹙9-1﹚ 9÷[1-﹙5÷8﹚] [﹙9-1﹚-5]×8 8×[9-﹙1+5﹚] ﹙1-9﹚×﹙5-8﹚ 8×[﹙9-1﹚-5] 8×[9-﹙5+1﹚] [﹙9-5﹚-1]×8 ﹙9-1...

(9-5)x8-8 =4x8-8 =32-8 =24; 9÷(8-5)x8 =9÷3x8 =3x8 =24; (9x8)÷(8-5) =72÷3 =24; …… 供参考。

(5+9-11)×8 =3×8 =24

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.nynw.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com