nynw.net
当前位置:首页 >> 2345算24点 快 >>

2345算24点 快

((2^4)+3)+5=24 ((2^5)*3) / 4=24 ((4^2)+3)+5=24

4*(5+3-2) =4*6 =24 这样的题尽找到与24的因数有关的运算,比如因娄和4、6;3、8、2、12等。

4x(5+3-2)=4x6=24 2x(3+4+5)=2x12=24

因题干条件不完整,缺少条件,不能正常作答

不算

2, 3, 4, 5的24点答案: 1: 2 × (3 + 4 + 5) 2: 2 × ((3 + 4) + 5) 3: 2 × (3 + (4 + 5)) 4: 2 × (3 + 5 + 4) 5: 2 × ((3 + 5) + 4) 6: 2 × (3 + (5 + 4)) 7: 2 × (4 + 3 + 5) 8: 2 × ((4 + 3) + 5) 9: 2 × (4 + (3 + 5)) 10: 2 × (4 + 5 + 3) 1...

((1+2)+3)*4 (1+(2+3))*4 ((1*2)*3)*4 1*((2*3)*4) (1*(2*3))*4 1*(2*(3*4)) (1*2)*(3*4) ((1*2)*4)*3 1*((2*4)*3) (1*(2*4))*3 1*(2*(4*3)) (1*2)*(4*3) ((1+3)+2)*4 (1+(3+2))*4 (1+3)*(2+4) ((1*3)*2)*4 1*((3*2)*4) (1*(3*2))*4 1*(3*(2*4))...

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.nynw.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com