nynw.net
当前位置:首页 >> 20道简便计算五年级的 >>

20道简便计算五年级的

简便方法计算下列各题 0.25×0.28 0.125×3.2×2.5 35×40.2 0.25×4÷0.25×4 3.5×9.9 3.5×99+3.5 3.5×101-3.5 3.5×9.9+3.5×0.1 3.5×2.7+35×0.73 3.5×2.7-3.5×0.7 (32+5.6)÷0.8 3.5÷0.6-0.5÷0.6 4.9÷3.5 7÷0.25÷4 7÷0.125 ÷8 7.35÷(7.35×0.25) 7.35÷(7...

0.25×0.28 0.125×3.2×2.5 35×40.2 0.25×4÷0.25×4 3.5×99+3.5 3.5×101-3.5 3.5×9.9+3.5×0.1 3.5×2.7+35×0.73 3.5×2.7-3.5×0.7 (32+5.6)÷0.8 3.5÷0.6-0.5÷0.6 4.9÷3.5 7÷0.25÷4 7÷0.125 ÷8 7.35÷(7.35×0.25) 7.35÷(7.35÷0.25) 3.29+0.73+2.27 3.29...

75×102 =75*(100+2) =75*100+75*2 =7500+150 =7650 1.2×2.5 =(1+0.2)*2.5 =1*2.5+0.2*2.5 =2.5+0.5 =3 90.1-9.9 =(90+0.1)-(10-0.1) =90+0.1-10+0.1 =80+0.2 =80.2

1) 2/10+4/10=3/5 2) 11/14-8/14=3/14 3) 3/8+1/8=1/2 4)1/4+1/5=9/20 5) 4/11+5/11=9/11 6) 4/15+2/15=2/5 7) 9/10-3/10=6/10 8) 7/13+5/13=12/13 9) 6/13+5/13=11/13 10) 2/8+3/8=5/8 11) 9/13-9/13=0 12) 9/13+3/13= 12/13 13) 11/12-4/12=7/...

73.8-1.64-13.8-5.36 66.86-8.66-1.34 0.25×16.2×4 3.72×3.5+6.28×3.5 36.8-3.9-6.1 2 5.48-(9.4-0.52) 4.8×7.8+78×0.52 3.6×102 6.4×0.25+3.6÷4 32+4.9-0.9 4.8-4.8×0.5 (1.25-0.125)×8 4.8×100.1 56.5×9.9+56.5 7.09×10.8-0...

75×102 =75*(100+2) =75*100+75*2 =7500+150 =7650 1.2×2.5 =(1+0.2)*2.5 =1*2.5+0.2*2.5 =2.5+0.5 =3 90.1-9.9 =(90+0.1)-(10-0.1) =90+0.1-10+0.1 =80+0.2 =80.2 90.1×9.9 =(90+0.1)*(10-0.1) =900-9+1-0.01 =908-0.01 =907.99 3....

百度上搜可多了,我都是在那搜的

933-23.7-6.3 =933-(23.7+9.3) =933-33 =900 67.06-21.72-8.28 =67.06-(21.72+8.28) =67.06-30 =37.06 22×3/4+25×75%-7×0.75 =(22+25-7)×3/4 =20 ×3/4 =15

408-12×24 = 408 - 288 = 120 (46+28)×60 = 74 x 60 = 4440 42×50-17 = 2100- 17 = 2083 32+105÷5 = 32 + 21 = 53 420×(327-238) = 420 x 89 = 37380 (4121+2389)÷7 = 6510 ÷7 = 930 3.416÷(0.016×35) = 3.416 ÷0.56 = 6.1 0.8×[(10...

12.5×9.3-7.7×12.5 = 12.5×(9.3-7.7) = 12.5×1.6 =12.5×4*0.4 =50×0.4 =20 4.86×9.7+0.486×3 = 4.86×(9.7+0.3) = 48.6

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.nynw.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com