nynw.net
当前位置:首页 >> 20道简便计算五年级的 >>

20道简便计算五年级的

简便方法计算下列各题 0.25×0.28 0.125×3.2×2.5 35×40.2 0.25×4÷0.25×4 3.5×9.9 3.5×99+3.5 3.5×101-3.5 3.5×9.9+3.5×0.1 3.5×2.7+35×0.73 3.5×2.7-3.5×0.7 (32+5.6)÷0.8 3.5÷0.6-0.5÷0.6 4.9÷3.5 7÷0.25÷4 7÷0.125 ÷8 7.35÷(7.35×0.25) 7.35÷(7...

0.25×0.28 0.125×3.2×2.5 35×40.2 0.25×4÷0.25×4 3.5×99+3.5 3.5×101-3.5 3.5×9.9+3.5×0.1 3.5×2.7+35×0.73 3.5×2.7-3.5×0.7 (32+5.6)÷0.8 3.5÷0.6-0.5÷0.6 4.9÷3.5 7÷0.25÷4 7÷0.125 ÷8 7.35÷(7.35×0.25) 7.35÷(7.35÷0.25) 3.29+0.73+2.27 3.29...

2012-2-11 12:09 水晶城的孩子 | 二级 下面各题怎样算简便就怎样算。 6.9+4.8+3.1 0.456+6.22+3.78 15.89+(6.75-5.89) 4.02+5.4+0.98 5.17-1.8-3.2 13.75-(3.75+6.48) 3.68+7.56-2.68 7.85+2.34-0.85+4.66 35.6-1.8-15.6-7....

(1)2.5*32*0.125 =(2.5*4)*(8*0.125) =10*1 =10 (2)3.5-7+6.5 =3.5+6.5-7 =3 (3)1.2×2.5+0.8×2.5 =2.5(1.2+0.8) =25 (4)8.9×1.25-0.9×1.25 =1.25(8.9-0.9) =10 (5)12.5×7.4×0.8 =12.5×0.8×7.4 =74 (6)6.5×9.5+6.5×0.5 =6.5×(9....

75×102 =75*(100+2) =75*100+75*2 =7500+150 =7650 1.2×2.5 =(1+0.2)*2.5 =1*2.5+0.2*2.5 =2.5+0.5 =3 90.1-9.9 =(90+0.1)-(10-0.1) =90+0.1-10+0.1 =80+0.2 =80.2 90.1×9.9 =(90+0.1)*(10-0.1) =900-9+1-0.01 =908-0.01 =907.99 3....

1) 2/10+4/10=3/5 2) 11/14-8/14=3/14 3) 3/8+1/8=1/2 4)1/4+1/5=9/20 5) 4/11+5/11=9/11 6) 4/15+2/15=2/5 7) 9/10-3/10=6/10 8) 7/13+5/13=12/13 9) 6/13+5/13=11/13 10) 2/8+3/8=5/8 11) 9/13-9/13=0 12) 9/13+3/13= 12/13 13) 11/12-4/12=7/...

双击关注666

933-23.7-6.3 =933-(23.7+9.3) =933-33 =900 67.06-21.72-8.28 =67.06-(21.72+8.28) =67.06-30 =37.06 22×3/4+25×75%-7×0.75 =(22+25-7)×3/4 =20 ×3/4 =15

供参考

请问你是要我写15道简便运算,还是要我解答15道简便运算

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.nynw.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com