nynw.net
当前位置:首页 >> 20道简便计算五年级的 >>

20道简便计算五年级的

简便方法计算下列各题 0.25×0.28 0.125×3.2×2.5 35×40.2 0.25×4÷0.25×4 3.5×9.9 3.5×99+3.5 3.5×101-3.5 3.5×9.9+3.5×0.1 3.5×2.7+35×0.73 3.5×2.7-3.5×0.7 (32+5.6)÷0.8 3.5÷0.6-0.5÷0.6 4.9÷3.5 7÷0.25÷4 7÷0.125 ÷8 7.35÷(7.35×0.25) 7.35÷(7...

是出题吗?

75×102 =75*(100+2) =75*100+75*2 =7500+150 =7650 1.2×2.5 =(1+0.2)*2.5 =1*2.5+0.2*2.5 =2.5+0.5 =3 90.1-9.9 =(90+0.1)-(10-0.1) =90+0.1-10+0.1 =80+0.2 =80.2 90.1×9.9 =(90+0.1)*(10-0.1) =900-9+1-0.01 =908-0.01 =907.99 3....

(1)2.5*32*0.125 =(2.5*4)*(8*0.125) =10*1 =10 (2)3.5-7+6.5 =3.5+6.5-7 =3 (3)1.2×2.5+0.8×2.5 =2.5(1.2+0.8) =25 (4)8.9×1.25-0.9×1.25 =1.25(8.9-0.9) =10 (5)12.5×7.4×0.8 =12.5×0.8×7.4 =74 (6)6.5×9.5+6.5×0.5 =6.5×(9....

(2.5-0.25)×0.4 9.16×1.5-0.5×9.16 3.6-3.6×0.5 46×57+23×86 13.7×0.25-3.7÷4 2.22×9.9+6.66×6.7 0.85×199 0.25×8.5×4 1.28×8.6+0.72×8.6 12.5×0.96×0.8 10.4-9.6×0.35

0.25×0.28 0.125×3.2×2.5 35×40.2 0.25×4÷0.25×4 3.5×99+3.5 3.5×101-3.5 3.5×9.9+3.5×0.1 3.5×2.7+35×0.73 3.5×2.7-3.5×0.7 (32+5.6)÷0.8 3.5÷0.6-0.5÷0.6 4.9÷3.5 7÷0.25÷4 7÷0.125 ÷8 7.35÷(7.35×0.25) 7.35÷(7.35÷0.25) 3.29+0.73+2.27 3.29...

300÷125÷8 =300÷(125×8) =300÷1000 =0.3 396-96-172-28 =(396-96)-(172+28) = 300-200 = 100 125*24 = 125*8*3 = 1000 0.25×1.25×0.67×32 =0.25×1.25×0.67×4×8 =(0.25×4)×(0.125×8)×0.67 =1×1×0.67 =0.67 0.99×0.81+0.11×9×0.19 =0.99×0.81+0.9...

再给你一点,网上多的是五年级数学简便计算练习卷 下面各题怎样算简便就怎样算。 6.9+4.8+3.1 0.456+6.22+3.78 15.89+(6.75-5.89) 4.02+5.4+0.98 5.17-1.8-3.2 13.75-(3.75+6.48) 3.68+7.56-2.68 7.85+2.34-0.85+4.66 35.6-1....

3.29+0.73+2.27 3.29-0.73-2.27 7.5+2.5-7.5+2.5 7.325-3.29-3.325 7.325-(5.325+1.7) 7.325-(5.325-1.7) 3.29+0.73-2.29+2.27 3.29×0.25×4 0.125×8.8 0.25×0.28 0.125×3.2×2.5 35×40.2 0.25×4÷0.25×4 3.5×9.9 3.5×99+3.5 3.5×101-3.5 3.5×9.9+3...

用简便方法计算. 1、368+2649+1351 2、 87+101+113 3、24+127+476+573 4、400-273-127 5、327+(96-127) 6、72×98 7、999+99+9 8、442-103-142 9、67×5×2 10、25×(78×4) 11、72×125 12、9000÷125÷8 13、400÷25 14、25×36 15、...

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.nynw.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com