nynw.net
当前位置:首页 >> 2,5,6,6 算24点 >>

2,5,6,6 算24点

2, 3, 5, 6的24点答案: 1: (2 - 3 + 5) × 6 2: ((2 - 3) + 5) × 6 3: (2 - (3 - 5)) × 6 4: 2 × 3 × 5 - 6 5: (2 × 3) × 5 - 6 6: (2 × 3 × 5) - 6 7: ((2 × 3) × 5) - 6 8: (2 × (3 × 5)) - 6 9: 2 × (3 × 5) - 6 10: (2 + 5 - 3) × 6 11: ((2...

只用加减乘除无解,加上阶乘或乘方才可,如: (5+6-5-2)!=4!=24 5²+5-6=24

用2,5,6,10算24点,共有100种算法。 ﹙10×2﹚×﹙6÷5﹚ 10×[﹙6×2﹚÷5] [﹙2÷5﹚×10]×6 2÷[﹙5÷6﹚÷10] [6×﹙10÷5﹚]×2 6×[2÷﹙5÷10﹚] ﹙6×10﹚÷﹙5÷2﹚ 10÷[﹙5÷2﹚÷6] [﹙10÷5﹚×6]×2 ﹙2×10﹚×﹙6÷5﹚ [﹙10×2﹚÷5]×6 ﹙6×2﹚×﹙10÷5﹚ [2×﹙...

6x(10/5 +2) =6x(2+2) =6x4 =24

1: 6 ÷ 2 × 5 + 9 2: (6 ÷ 2) × 5 + 9 3: (6 ÷ 2 × 5) + 9 4: ((6 ÷ 2) × 5) + 9 5: (6 ÷ (2 ÷ 5)) + 9 6: 6 ÷ (2 ÷ 5) + 9 7: 6 × 5 ÷ 2 + 9 8: (6 × 5) ÷ 2 + 9 9: (6 × 5 ÷ 2) + 9 10: ((6 × 5) ÷ 2) + 9 11: (6 × (5 ÷ 2)) + 9 12: 6 × (5 ÷...

﹙10×2﹚×﹙6÷5﹚ 望采纳

用2、5、6、7、四个数算24点: (2+7-5)x6 =4x6 =24

(1+5-2)x6=24 (1+5+6)x2=24 (1+5)x(6-2)=24

如果 J Q K都表示10的话: 6/((5/10)/2) (6/(5/10))*2 6/(5/(10*2)) ((6/5)*10)*2 (6/5)*(10*2) 6/((5/2)/10) (6/(5/2))*10 6/(5/(2*10)) ((6/5)*2)*10 (6/5)*(2*10) 6*((10/5)+2) 6*(10/(5/2)) (6*10)/(5/2) ((6*10)/5)*2 6*((10/5)*2) (6*(10/...

用6,6 5,2,这4个数字怎样排列算出24点来,示例如下:6+6×(5-2)=24 6-6×(2-5)=24 6×(5-2)+6=24 ……

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.nynw.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com