nynw.net
当前位置:首页 >> 2,5,6,6 算24点 >>

2,5,6,6 算24点

2, 3, 5, 6的24点答案: 1: (2 - 3 + 5) × 6 2: ((2 - 3) + 5) × 6 3: (2 - (3 - 5)) × 6 4: 2 × 3 × 5 - 6 5: (2 × 3) × 5 - 6 6: (2 × 3 × 5) - 6 7: ((2 × 3) × 5) - 6 8: (2 × (3 × 5)) - 6 9: 2 × (3 × 5) - 6 10: (2 + 5 - 3) × 6 11: ((2...

只用加减乘除无解,加上阶乘或乘方才可,如: (5+6-5-2)!=4!=24 5²+5-6=24

用2,5,6,10算24点,共有100种算法。 ﹙10×2﹚×﹙6÷5﹚ 10×[﹙6×2﹚÷5] [﹙2÷5﹚×10]×6 2÷[﹙5÷6﹚÷10] [6×﹙10÷5﹚]×2 6×[2÷﹙5÷10﹚] ﹙6×10﹚÷﹙5÷2﹚ 10÷[﹙5÷2﹚÷6] [﹙10÷5﹚×6]×2 ﹙2×10﹚×﹙6÷5﹚ [﹙10×2﹚÷5]×6 ﹙6×2﹚×﹙10÷5﹚ [2×﹙...

﹙10×2﹚×﹙6÷5﹚ 望采纳

1: 6 ÷ 2 × 5 + 9 2: (6 ÷ 2) × 5 + 9 3: (6 ÷ 2 × 5) + 9 4: ((6 ÷ 2) × 5) + 9 5: (6 ÷ (2 ÷ 5)) + 9 6: 6 ÷ (2 ÷ 5) + 9 7: 6 × 5 ÷ 2 + 9 8: (6 × 5) ÷ 2 + 9 9: (6 × 5 ÷ 2) + 9 10: ((6 × 5) ÷ 2) + 9 11: (6 × (5 ÷ 2)) + 9 12: 6 × (5 ÷...

(13-(6-5))*2 ((13-6)+5)*2 (13-5)/(2/6) ((13-5)/2)*6 ((13-5)*6)/2 (13-5)*(6/2) ((13+5)-6)*2 (13+(5-6))*2 2*(13-(6-5)) 2*((13-6)+5)

全部加

1. ﹙10×2﹚×﹙6÷5﹚ 2. 10×[﹙6×2﹚÷5] 3. [﹙2÷5﹚×10]×6

5²-6+5=24 没说只用加减乘除呀,若说了就不能

1: 6 ÷ 2 × 5 + 9 2: (6 ÷ 2) × 5 + 9 3: (6 ÷ 2 × 5) + 9 4: ((6 ÷ 2) × 5) + 9 5: (6 ÷ (2 ÷ 5)) + 9 6: 6 ÷ (2 ÷ 5) + 9 7: 6 × 5 ÷ 2 + 9 8: (6 × 5) ÷ 2 + 9 9: (6 × 5 ÷ 2) + 9 10: ((6 × 5) ÷ 2) + 9 11: (6 × (5 ÷ 2)) + 9 12: 6 × (5 ÷...

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.nynw.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com