nynw.net
当前位置:首页 >> 2,4,6,9,如何计算24点 >>

2,4,6,9,如何计算24点

共有7种算法,举例如下: 9×4-6×2=24 9×4÷2+6=24

1. [﹙9-4﹚×6]-6 2. 6+[9×﹙6-4﹚] 3. ﹙9×4﹚-﹙6+6﹚

你好,第一种(-4)×(-9)-2×6=36-12=24 第二种【2+(-4)】*(-9)+6=24 祝您学习进步,不懂的可以追问 记得采纳,谢谢!

(4+4)X(9-6)=8X3=24

(9+9-6)*2

1: 4 × 4 ÷ 6 × 9 2: (4 × 4) ÷ 6 × 9 3: (4 × 4 ÷ 6) × 9 4: ((4 × 4) ÷ 6) × 9 5: (4 × (4 ÷ 6)) × 9 6: 4 × (4 ÷ 6) × 9 7: 4 × (4 ÷ 6 × 9) 8: 4 × ((4 ÷ 6) × 9) 9: 4 × (4 ÷ (6 ÷ 9)) 10: 4 × 4 ÷(6 ÷ 9) 11: (4 × 4) ÷ (6 ÷ 9) 12: (4 + ...

共有4种算法,举例如下: 2×6×(9-7)=24 7×6-9×2=24

-4乘-9得36再减(2乘6)得24.。。。。。。。。

(2+(6/9))*9 (2+(6/9))*9 2*(9-(6-9)) 2*((9-6)+9) 2*((9+9)-6) 2*(9+(9-6)) 2*(9-(6-9)) 2*((9-6)+9) 2*((9+9)-6) 2*(9+(9-6))

1. ﹙9÷6﹚×﹙4×4﹚ 2. [4×﹙9÷6﹚]×4 3. ﹙9-6﹚×﹙4+4﹚

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.nynw.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com