nynw.net
当前位置:首页 >> 2,4,6,9,如何计算24点 >>

2,4,6,9,如何计算24点

共有7种算法,举例如下: 9×4-6×2=24 9×4÷2+6=24

你好,第一种(-4)×(-9)-2×6=36-12=24 第二种【2+(-4)】*(-9)+6=24 祝您学习进步,不懂的可以追问 记得采纳,谢谢!

(4+4)X(9-6)=8X3=24

[﹙9-6﹚+3]×4 = 24 (3+9-6)×4 = 24 [9+﹙3-6﹚]×4 = 24 [9-(6-3)]×4 = 24 (9+3)×(6-4) = 24

1: 6 ÷ 2 × 5 + 9 2: (6 ÷ 2) × 5 + 9 3: (6 ÷ 2 × 5) + 9 4: ((6 ÷ 2) × 5) + 9 5: (6 ÷ (2 ÷ 5)) + 9 6: 6 ÷ (2 ÷ 5) + 9 7: 6 × 5 ÷ 2 + 9 8: (6 × 5) ÷ 2 + 9 9: (6 × 5 ÷ 2) + 9 10: ((6 × 5) ÷ 2) + 9 11: (6 × (5 ÷ 2)) + 9 12: 6 × (5 ÷...

9-6=3 3×4=12 12×2=24 综合算式为(9-6)×4×2=24 正确率百分百哦!!!

好多 2x(9+6-3)=24 2x6+9+3=24 (2+6)x9/3=24 3x9-6/2=24 6x(9-3-2)=24 (9-3)x(6-2)=24

2*[9+6-3]

1: (6 × (7 + 9)) ÷ 4 2: 6 × (7 + 9) ÷ 4 3: 6 × ((7 + 9) ÷ 4) 4: 6 ÷ 4 ×(7 + 9) 5: (6 ÷ 4) × (7 + 9) 6: 6 ÷ (4 ÷ (7 + 9)) 7: 6 ÷ 4 ×(9 + 7) 8: (6 ÷ 4) × (9 + 7) 9: 6 ÷ (4 ÷ (9 + 7)) 10: (6 × (9 + 7)) ÷ 4 11: 6 × (9 + 7) ÷ 4 12: ...

你好! 这四个数字计算24有以下几种算法: (2-10)*(6-9) (6-9)*(2-10) 6*(9-(10/2)) (9-6)*(10-2) (9-(10/2))*6 (10-2)*(9-6)

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.nynw.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com