nynw.net
当前位置:首页 >> 2,4,4,9算24点 >>

2,4,4,9算24点

2,3,4,9由此4个数字算出24 1:((9+3)*4)/2 2:(9*4*2)/3 3:(9+3)*(4-2)

4x(2+9-5) =4x6 =24; (5+9)x2-4 =14x2-4 =28-4 =24; (9-5)x(4+2) =4x6 =24; …… 供参考。

2+((2*9)+4) (2+(2*9))+4 2+(4+(2*9)) (2+4)+(2*9) 2+(4+(9*2)) (2+4)+(9*2) (2*(4+9))-2 2+((9*2)+4) (2+(9*2))+4 ((2*9)+2)+4 (2*9)+(2+4) (2*(9+4))-2 ((2*9)+4)+2 (2*9)+(4+2) 2+((2*9)+4) (2+(2*9))+4 2+(4+(2*9)) (2+4)+(2*9) 2+(4+(9*2))...

共有7种算法,举例如下: 9×4-6×2=24 9×4÷2+6=24

1. [﹙5+9﹚×2]-4 2. ﹙4+2﹚×﹙9-5﹚ 3. [9-﹙5-2﹚]×4

你好 这样可以得到:[2×(9+7)]-8

(-4÷3﹚×﹙-9×2﹚ [-4÷﹙3÷-9﹚]×2 [-9÷﹙3÷-4﹚]×2 [-9×﹙2×-4﹚]÷3 [-4×﹙-9×2﹚]÷3 [﹙-4×-9﹚÷3]×2

10+9+10÷2 =19+5 =24

-4*-9/3*2

1118(1+1+1)*8=24 1126(1+1+2)*6=24 1127(1+2)*(1+7)=24 1128:(1*1+2)*8=24 1129:(1+2)*(9-1)=24 11210:(1+1)*(2+10)=24 1134:(1+1)*3*4=24 1135:(1+3)*(1+5)=24 1136:(1*1+3)*6=24 1137:(1*1+7)*3=24 1138:(1-1+3)*8=24 1139:(1+1)*(3+9)=24 11...

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.nynw.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com