nynw.net
当前位置:首页 >> 2 7 6 10怎么算24点?急急急!急急急!急急急! >>

2 7 6 10怎么算24点?急急急!急急急!急急急!

1. 6×[﹙2×7﹚-10] 2. ﹙10-7﹚×﹙6+2﹚ 3. ﹙6+2﹚×﹙10-7﹚

(10-7)×(6+2) =3×8 =24

无解!

负号不用考虑,因为6=-(-6),以下以正数为例: 6*(9-7+2) 2*6*(9 - 7) 2+6+7+9

2*5+9+10 2*(10/5+10) (7-2)*6-6 (2+(6/6))*8 (2+6)(10-7) 2*((8*9)/6) (2+10)(8-6) 2699 (9-(10/2))*6 27710 2*(7+9)-8 (2+10)*(9-7) 那二个算不出来 用其他办法有点牵强 2*根9*根9+6 2*根7*根7+10

1)25%*132+1/4*8 2)32*0.125*25 =1/4*132+1/4*8 =(4+8)*0.125*25 =1/4*(132+8) =(4*25)*(8*0.125) =1/4*140 =100*1 =35 =1000 3)75%*76+25*4+0.75*12 =3/4*76+3/4*12+25*4 =3/4*88+100 =166 4)3200*1/8÷2/5+1270 5)(2/3+4/5)*7/6 =400*5/2+1270...

2×5等于10 10-7等于3 3×8=24

3 3 7 7,(3+3÷7)×7=24 2 5 7 8, (2×5-7)×8=24 9 2 5 7,5×7-2-9=24 6 3 6 10,没法算 3 5 5 10,(10÷5+5-3)!=24 2 5 8 8,5×8-2×8=24 6 2 2 5,6×(5-2÷2)=24 10 10 10 10,没法算

1. [﹙7+2﹚-6]×8 2. 8×[7-﹙6-2﹚] 3. [2×﹙7+8﹚]-6

第一个,已经是最简,有时简记n!。大学里会学一个Stirling公式来估算n!。 ∑k*(k-m)=∑k^2-∑k*m=∑k^2-m*∑k=n*(n+1)*(2*n+1)/6-m*n*(n+1)/2 (以上对k求和,求和指标k=1 .. n) 令m=4即得欲求之代数式。 如果写长一点就是: 1*(1-4)+2*(2-4)+3*(3-4)+...

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.nynw.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com