nynw.net
当前位置:首页 >> 1,7,2,8算24点 >>

1,7,2,8算24点

数理答疑团为您解答,希望对你有所帮助。 2*8+1+7=24 (7-1)*8/2=24 (1+7)*2+8=24 祝你学习进步,更上一层楼! (*^__^*)

解法如下: (1)2×(8-1)+10=24 (2)10+2×(8-1)=24 (3)(8-1)×2+10=24 (4)10+(8-1)×2=24 类似题目: 1 3 8 10 1 2 8 9

2×﹙8-1﹚+10 =2x7+10 =14+10 =24; 10-2×﹙1-8﹚ =10-2x(-7) =10-(-14) =10+14 =24; ……

你好,你的这4个数字是不能通过加减乘除法列式计算得24的,所以此题无解,请采纳!

3/(1-(7/8)) ((7-1)-3)*8 (7-(1+3))*8 ((7-3)-1)*8 (7-(3+1))*8 8*((7-1)-3) 8*(7-(1+3)) 8*((7-3)-1) 8*(7-(3+1))

(1×(2×(4+8))) ((1×2)×(8+4)) (1×((4+8)×2)) ((1×(8-2))×4) (2÷(1÷(4+8))) (2×((4×1)+8)) (2×((8+4)÷1)) ((2×(8+4))×1) ((2×(8+4))÷1) ((4+(1-2))×8) (((4+1)-2)×8) (4×(1×(8-2))) (4×((1×8)-2)) (4÷(1÷(8-2))) ((4×1)×(8-2)) ((4÷1)×(8-2)) ((4...

1: 4 × (7 + 8 - 9) 2: 4 × ((7 + 8) - 9) 3: 4 × (7 + (8 - 9)) 4: 4 × (7 - 9 + 8) 5: 4 × ((7 - 9) + 8) 6: 4 × (7 - (9 - 8)) 7: 4 × (8 + 7 - 9) 8: 4 × ((8 + 7) - 9) 9: 4 × (8 + (7 - 9)) 10: (4 + 8) × (9 - 7) 11: 4 × (8 - 9 + 7) 12...

(1)(2*5-7)*8=24. 5²-(8-7)=24; (2)6×6-6×2=24; 6+2×6+6=24; (3) ( 11 × 11 - 1 ) ÷ 5,; (4)算法一:(2+2)*(9-3)=24;算法二:2*9+2*3=24; 有帮助请记得好评,新问题请重新发帖提问,谢谢;

第一题: (7 - 5) × 8 + 8 =24 (7 + 8) ÷ 5 × 8=24 第二题: 4×(7+1-2)=24 2×(1+4+7)=24 第三题: 4+4+4+12=24 (4+4)÷4×12=24 第四题: 7+5+4×3=24 (7+5)+4×3=24

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.nynw.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com