nynw.net
当前位置:首页 >> 0.4:x=0.7:2.8解比例 >>

0.4:x=0.7:2.8解比例

0.7:7/4=0.28:x 0.7x=7/4×0.28 0.7x=4.9 x=4.9÷0.7 X=4

(1)3.5:x=0.7:1.2, 0.7x=3.5×1.2, 0.7x÷0.7=4.2÷0.7,x=6;(2)2.5:x=0.4:0.2,0.4x=2.5×0.2, 0.4x÷0.4=0.5÷0.4, x=1.25;(3) 3.5 0.7 = 8 x , 3.5x=0.7×8,3.5x÷3.5=5.6÷3.5, x=1.6;(4) 5 6 = 4 x , 5x=6×4, 5x÷5=24÷5,x...

(1)0.499.8=16x, 0.49x=9.8×16, 0.49x÷0.49=156.8÷0.49, x=320;(2)7:x=4.8:9.6, 4.8x=7×9.6,4.8x÷4.8=67.2÷4.8, x=14;(3)x:34=12:18, 18x=34×12, 18x÷18=9÷18, x=72.

1.2x=0.4*2 1.2x=0.8 x=0.666666666

x:0.3等于0.4:0.8 0.8x=0.12 x=0.12÷0.8 x=0.15

0.8:1.6=4分之1:x 0.8x=1.6×4分之1 0.8x=0.4 x=0.4÷0.8 x=0.5

(1)x:3.5=1.4:5.6 5.6x=3.5×1.4 5.6x=4.9 x=0.875(2) x 24 = 5 6 6x=24×5 6x=120 x=20(3) 3 4 : 1 5 =x: 2 5 1 5 x= 3 4 × 2 5 1 5 x= 3 10 x= 3 2 (4) 14 x = 21 4 21x=56 x= 8 3 (5)x: 2 5 =10: 2 7 2 7 x= 2 5 ×10 2 7 x=4 ...

比例性质是两个内项积等于两个外项积 0.5:x=1/4:1/6 1/4x=0.5*1/6 1/4x=1/12 x=1/12除1/4 x=1/3

slgg

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.nynw.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com