nynw.net
当前位置:首页 >> 用2,4,4,1算24点 >>

用2,4,4,1算24点

1, 2, 4, 7的24点答案: 1: (1 - 2 + 7) × 4 2: ((1 - 2) + 7) × 4 3: (1 - (2 - 7)) × 4 4: (1 + 4 + 7) × 2 5: ((1 + 4) + 7) × 2 6: (1 + (4 + 7)) × 2 7: (1 + 7 - 2) × 4 8: ((1 + 7) - 2) × 4 9: (1 + (7 - 2)) × 4 10: (1 + 7 + 4) × 2 1...

(1+ 2 )x(2 x4)=3x8=24 (1+ 2 )x4x2=1 2x2=2 4

1: (2 + 2) × 4 + 8 2: ((2 + 2) × 4) + 8 3: 2 × 2 × 4 + 8 4: (2 × 2) × 4 + 8 5: (2 × 2 × 4) + 8 6: ((2 × 2) × 4) + 8 7: (2 × (2 × 4)) + 8 8: 2 × (2 × 4) + 8 9: (2 × (2 + 8)) + 4 10: 2 × (2 + 8) + 4 11: 2 × (2 × 8 - 4) 12: 2 × ((...

(1×(2×(4+8))) ((1×2)×(8+4)) (1×((4+8)×2)) ((1×(8-2))×4) (2÷(1÷(4+8))) (2×((4×1)+8)) (2×((8+4)÷1)) ((2×(8+4))×1) ((2×(8+4))÷1) ((4+(1-2))×8) (((4+1)-2)×8) (4×(1×(8-2))) (4×((1×8)-2)) (4÷(1÷(8-2))) ((4×1)×(8-2)) ((4÷1)×(8-2)) ((4...

根据题干分析可得:4×8+2-10,=32+2-10,=24,10×2+8-4,=20+8-4,=24.故答案为:4×8+2-10;10×2+8-4.

一共有5个1,2个6,3个3,2个4,1个2. 首先想到4*6=24,这里有2个4*6,把它们相加再除以2,得24. 还有5个1,3个3,尝试把所有3变成1,3/3=1,3-1-1=1. 把他们合起来,就是: (4*6+4*6)/2*3/3*(3-1-1)*1*1*1. 黑白搭调6283 2014-11-28

有两种算法:(2 + 7) × 4 - 12=24,12 ÷ (4 - 7 ÷ 2)=24。 解答过程如下: (1)已知2,7,4,12和加减乘除四种运算法则,这四个数字里面,比较特殊的数字是4,2,12它们都是偶数,24是它们的倍数,其中12又是4,2的倍数。 (2)24除以12=2,所...

8/1=8 8-2=6 6*4=24

4*(7+1-2)=24 2*(1+4+7)=24

4x7-2-2=24 (2x7)x(4-2)=24 2x2x7-4=24 (4+7)x2+2=24 方法比较多,希望对你有帮助。请采纳。

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.nynw.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com