nynw.net
当前位置:首页 >> 用2,4,4,1算24点 >>

用2,4,4,1算24点

1, 2, 4, 7的24点答案: 1: (1 - 2 + 7) × 4 2: ((1 - 2) + 7) × 4 3: (1 - (2 - 7)) × 4 4: (1 + 4 + 7) × 2 5: ((1 + 4) + 7) × 2 6: (1 + (4 + 7)) × 2 7: (1 + 7 - 2) × 4 8: ((1 + 7) - 2) × 4 9: (1 + (7 - 2)) × 4 10: (1 + 7 + 4) × 2 1...

一共有5个1,2个6,3个3,2个4,1个2. 首先想到4*6=24,这里有2个4*6,把它们相加再除以2,得24. 还有5个1,3个3,尝试把所有3变成1,3/3=1,3-1-1=1. 把他们合起来,就是: (4*6+4*6)/2*3/3*(3-1-1)*1*1*1. 黑白搭调6283 2014-11-28

1: (2 + 2) × 4 + 8 2: ((2 + 2) × 4) + 8 3: 2 × 2 × 4 + 8 4: (2 × 2) × 4 + 8 5: (2 × 2 × 4) + 8 6: ((2 × 2) × 4) + 8 7: (2 × (2 × 4)) + 8 8: 2 × (2 × 4) + 8 9: (2 × (2 + 8)) + 4 10: 2 × (2 + 8) + 4 11: 2 × (2 × 8 - 4) 12: 2 × ((...

可以是: (9-1-2)×4=24 (9+4-1)×2=24 (1+9)×2+4=24

不用根号的 [﹙10×10﹚-4]÷4

根据题干分析可得:4×8+2-10,=32+2-10,=24,10×2+8-4,=20+8-4,=24.故答案为:4×8+2-10;10×2+8-4.

如下: 4x(7+1-2)=24 2x(1+4+7)=24

共有48种解法,下面是其中的8种: 更多解法只要移动1的位置或/和把1×或×1中乘号改成除号就能得到 (1)11×2+2×1=24 (2)2×11+2×1=24 (3)11×2+1×2=24 (4)2×11+1×2=24 (5)1×2+11×2=24 (6)2×1+11×2=24 (7)1×2+2×11=24 (8)2×1+2×11=24

4*(7+1-2)=24 2*(1+4+7)=24

(1)4×4+4+4,=16+4+4,=24,所以4、4、4、4,能算出24点;(2)5×5-5÷5,=25-1,=24,所以5、5、5、5,能算出24点;(3)8、8、8、8,不能算出24点;(4)9、9、9、9,不能算出24点;(5)12×12÷12+12,=12+12,=24,所以12、12、12、12,能算...

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.nynw.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com