nynw.net
当前位置:首页 >> 用简便方法计算7.2 +2.8×7.2 >>

用简便方法计算7.2 +2.8×7.2

7.2 +2.8×7.2 =7.2+3*7.2-0.2*7.2 =4*7.2-0.2*7.2 =28.8-1.44 =27.36 希望能帮到你,请采纳正确答案. 你的点赞或采纳是我继续帮助其他人的动力

7.2+2.8-1.9=10-1.9=8.1

7.2+2.8×5-1.2 =7.2+14-1.2 =21.2-1.2 =20

7.2×24+15×2.8+9×2.8 =7.2×24+(15×2.8+9×2.8) =7.2×24+(15+9)×2.8 =7.2×24+24×2.8 =(7.2+2.8)×24 =10×24 =240

7.2×24+15×2.8+9×2.8 =7.2x24+(15+9)x2.8 =7.2x24+24x2.8 =24x(7.2+2.8) =24x10 =240

用简便方法计算下面各题2.8X1.6+1.6×7.2 解:根据提取公因式的简便方法, 原式=1.6x(2.8+7.2) =1.6x10 =16

(1)7.2×0.5+0.5×2.8,=(7.2+2.8)×0.5,=10×0.5,=5;(2)3.57×0.125×8,=3.57×(0.125×8),=3.57×1,=3.57;(3)2.8×101,=2.8×100+2.8×1,=280+2.8,=282.8;(4)3.5×98,=3.5×(100-2),=3.5×100-3.5×2,=350-7,=343.

中间应该是加号 3.29*7.2+3.29*2.8 =3.29×(7.2+2.8) =3.29×10 =32.9

7.2-2.13+2.8-3.87 =(7.2+2.8)-(2.13+3.87) =10-6 =4

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.nynw.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com