nynw.net
当前位置:首页 >> 五年级下计算题1000道 >>

五年级下计算题1000道

问百度

9405-2940÷28×21 920-1680÷40÷7 690+47×52-398 148+3328÷64-75 360×24÷32+730 2100-94+48×54 51+(2304-2042)×23 4215+(4361-716)÷81 (247+18)×27÷25 36-720÷(360÷18) 1080÷(63-54)×80 (528+912)×5-6178 8528÷41×38-904 264+318-8280...

4/7+1/14-1/2 =8/14+1/14-7/14 =2/14 =1/7 5/3-3/8-5/8 =5/3-(3/8+5/8) =5/3-1 =2/3 3/5+3/11+7/5+11 =(3/5+7/5)+11+3/11 =2+11+2/11

大哥你无聊吗?

五年级下册简便运算100道题

我要做2000道,明天开学,不知道可不可以做出来

(0.5+ x)+ x =9.8÷2 2(X+X+0.5)=9.8 3X+5X=48 1 4X-8X=12 6*5+2X=44 20X-50=50 28+6X=88 32-22X=10 24-3X=3 10X*(5+1)=60 99X=100-X X+3=18 X-6=12 56-2X=20 4y+2=6 x+32=76 3x+6=18 16+8x=40 2x-8=8 4x-3*9=29 8x-3x=105 x-6*5=42 x+5=7 2x+3...

3/7 × 49/9 - 4/3 2. 8/9 × 15/36 + 1/27 3. 12× 5/6 – 2/9 ×3 4. 8× 5/4 + 1/4 5. 6÷ 3/8 – 3/8 ÷6 6. 4/7 × 5/9 + 3/7 × 5/9 7. 5/2 -( 3/2 + 4/5 ) 8. 7/8 + ( 1/8 + 1/9 ) 9. 9 × 5/6 + 5/6 10. 3/4 × 8/9 - 1/3 11. 7 × 5/49 + 3/14 12...

.5×8= 3.6×0.4= 39.68×0= 47.6×1= 4÷0.5= 12÷0.06= 12÷1.2= 3÷30= 0.15×7= 3.2×6+3.2×4= 2.5×4×0.36= 0.2+0.8×0.5= 6.03×1000= 10×0.6= 6.45×0.01= 0.1×0.1= 0.24×0.5= 5.4+3.6= 1.25-0.25= 10.2×4.5= 2.5×6= 9×0.25= 0.125×4= 1.25×8×0.5=...

上传图片啊

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.nynw.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com