nynw.net
当前位置:首页 >> 求下列不定积分 (1)∫1/2x+3*Dx (2)∫1/√4%9x²*... >>

求下列不定积分 (1)∫1/2x+3*Dx (2)∫1/√4%9x²*...

具体步骤如下:

都是进行凑微分即可, 1、∫1/(2x+3) dx =1/2 *∫ 1/(2x+3) d(2x+3) =1/2 *ln|2x+3| +C 2、∫1/√4-9x² dx =1/4 *∫1/√1-(3x/2)² dx =1/6 *∫1/√1-(3x/2)² d(3x/2) =1/6 *arcsin(3x/2) +C 3、∫2sin2x dx =∫sin2x d(2x) = -cos2x +C

这格式怎麼看都像是我做的? (1/3)ln| (3x/2) + √(9x² - 4)/2 | + C = (1/3)ln| [3x + √(9x² - 4)]/2 | + C,提取1/2 = (1/3){ln| 3x + √(9x² - 4) | - ln(2)} + C,对数公式ln(A/B) = ln(A) - ln(B) = (1/3)ln| 3x + √(9x² - ...

∫ 1/(4+9x²) dx = (1/4) ∫ dx/[1+(3x/2)²] = (1/4)(2/3) ∫ d(3x/2)/[1+(3x/2)²] = (1/6)arctan(3x/2) + C

如图所示

∫dx^2/(4+9x^2) = 1/9*∫d9x^2/(4+9x^2) = 1/9*∫d(9x^2+4)/(4+9x^2) = 1/9*ln(9x^2+4)+c

如图

育的物理教得好嘛?育的物理教得好嘛?育的物理教得好嘛?

不定积分公式求解

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.nynw.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com